รักไม่ได้วัดที่…เวลา…

6,339


“รักไม่ได้วัดกันที่เวลา” คุณว่าจริงไหม?

“มาตรวัดความรักไม่ได้วัดกันตรงที่?ใครรักก่อน หรือ รักทีหลัง” คนที่รักมานาน …อาจไม่ได้รักมากกว่า และ… คนที่รักทีหลัง … อาจไม่ได้รักน้อยกว่า เพราะความรัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียว คนที่มาก่อน ” รั ก ก่ อ น ” วันคืนที่ผ่าน มามากมายอาจไม่มีค่าไม่มีความหมายเลย ถ้าหากเพียงแค่ ต้องรักไปวันๆ… หรือ รักไปเหมือนกับทุกๆ วันที่เคยรัก
รักอย่างเป็นหน้าที่… หรือรักเพราะเคยรัก…
ในขณะเดียวกัน… กับวันคืนเพียง ไม่กี่วันของคนที่มาทีหลัง… ก็อาจมีค่ามาก เหลือเกิน ความรัก จึงไม่ได้สำคัญที่ว่ารักกันมานานแล้ว

หากแต่ความรักสำคัญตรงที่ เรา ใช้ทุกวันให้มีค่าให้เต็มไปด้วยความหมายแห่งรัก รัก แล้ว . . . ทำสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น
นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสำคัญของ ” รั ก ” ใครรักมาก หรือ รักน้อยจึงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลา และไม่อาจเชื่อ มั่นในคนที่มาก่อน … หรือ ไม่อาจดูถูกคนที่มาทีหลังว่าเขาไม่มีความสำคัญ
ความจริงแล้วคนที่มาที่หลังอาจสำคัญมากกว่าคนมาก่อนก็ ได้…
จริงๆ ต้องบอกว่า รักไม่ได้วัดกันที่เวลา…เสมอไป ความรักขึ้นอยู่กับคนสองคน ระยะเวลาเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สองฝ่ายเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหา กันมากกว่า แต่ก็เห็นคนส่วนใหญ่ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรัก และเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ “เวลา” กับสิ่งนี้ เราคิดว่า ” เวลา” น่าจะให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเราได้

ใกล้เคียง